| | | |
Дэлхий дахинд : ,

2017-11-13 15:04:29

, өө - өө , ү өө 255 . , ү . ө ө China Petrochemical Corp 43 . өө өүү .
үү 37 . Boeing- 300 . Boeing-737 260-, өө Boeing-787, Boeing-777 40- . Үү Qualcomm Inc , ү 12 .
үү - , үү үү өөө ү ү ү өө . үү . - үү ү ү ү . өөө 350 . ү .
. - ү 380 . өөө ү . Үү 110 . үү .
ү ү өүү 43 . өө ү . 2036 ү 1.1 . ү 7.2 . өө 37 . өөөө өө өө .
Өөөө , үү үү , үү . өөө үү ?
Үү өө үү, , өө ү ү . , ү, үү үү өө өөөө ү - өөө үү .
үү, ү үү . . ү - өөө үү . - өө .
, өө ү , , ү , , ү . ү ү . - ү ү . .
Үү үү . - өөү ү .
LIKE . .: vv.
v v vv. .

2013 MorningNews.MN